Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Yêu trong mùa tuyết rơi

Ái tại tuyết lạc thời

Tác giả: Bạch Khai Thủy Chử Ngư

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nam nam sinh tử, HE.

Độ dài: 23 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Yêu trong mùa tuyết rơi”