Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Kiều thượng đính ước kiều hạ ái

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái

Tác giả: Long Văn Nghiễn

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE.

Độ dài: 27 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Kiều thượng đính ước kiều hạ ái”